خراسان از دیرباز مهد تمدن، فرهنگ و ادبیات ایرانیان بوده و خاستگاه زبان فارسی. دانشگاه فردوسی مشهد که مفتخر به نام حکیم بزرگ توس و نگارنده تمدن پرشکوه ایرانیان است، از نخستین دانشگاه‌های تأسیس شده‌ ایران است و گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه در طی 60 سال حیات با برکتش، بزرگان و مفاخری نام آشنا را به کشور و جهان معرفی کرده است. 

درباره فردوسی بیشتر بدانید

از افتخارات گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی، پیشینه‏ ی 45 ساله آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان است که از زمان بزرگانی چون استاد فتوت، غلامرضا زرین چیان و آقای حسینی بافقی آغاز و تا به امروز ادامه دارد و شش نفر از اعضا گروه زبان و ادبیات فارسی بیش از 2 سال سابقه‏‌ تدریس در خارج کشور را دارند.  

  همه این پیشینه و توانمندی و دوراندیشی مدیران دانشگاه باعث شد که در مهرماه سال 1392 پس از بازدیدهای متعدد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز رسمی وزارتی برای تأسیس این مرکز صادر شود و این مرکز در جایگاه سومین مرکز کشور پس از دانشگاه بین‏‌المللی امام خمینی قزوین و مرکز دهخدا دانشگاه تهران قرار گیرد و پس از دانشگاه قزوین تنها دانشگاهی باشد که مجوز برگزاری دوره پیش دانشگاهی را در کشور داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز آموزش زبان فارسی مراجعه کنید.

آموزش فارسی

زبان فارسی

 

 مرکز آموزش زبان فارسی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز