دانشگاه فردوسی مشهد

پیرو امضای تفاهم‌نامه و ارائه برنامه عملیاتی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه FHJ اتریش اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام دانشجویان متقاضی این بورسیه از طریق وب‌سایت دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت و متقاضیان این فرصت مطالعاتی نام‌نویسی نمودند که پس از ارزیابی‌های صورت گرفته از متقاضیان و نیز بررسی مدارک ارسالی توسط مدیر طرح در اتریش، آقایان بهزاد فروزی و پویا ولی زاده به‌عنوان نمایندگان دانشگاه فردوسی مشهد برای استفاده از این فرصت مطالعاتی انتخاب شدند.

لازم به ذکر است پیرو امضای تفاهم‌نامه و ارائه برنامه عملیاتی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه FHJ اتریش که به همت خانم دکتر قندهاریون، مسئول گروه برنامه‌ریزی و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای بهره‌مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از بورسیه کامل طرح ERASMUS در حوزه تجارت در کشور اتریش انجام شد، اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام دانشجویان متقاضی این بورسیه از طریق وب‌سایت دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و متقاضیان این فرصت مطالعاتی نام‌نویسی نمودند و پس از بررسی مدارک ارسالی آقایان بهزاد فروزی و پویا ولی زاده به‌عنوان نمایندگان دانشگاه فردوسی مشهد برای استفاده از این فرصت مطالعاتی انتخاب شدند.

بورسیه تحصیلی

دانشگاه های ایران

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز