موسسه تبادلات اكادميك آلمان DAAD برنامه حمايت از تحقيقات، سفر علمي و همكاري مشترك براي دانشجويان، اساتيد، محققان و نيز همكاريهاي دانشگاهي در سال 2015 را اعلام نموده است براي كسب اطلاعات بيشتر به دو فايل زير مراجعه فرماييد.

فایل 1

فایل 2

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز