همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مجامع علمی و تحقیقاتی در جهان امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همواره بالندگی و پویایی جوّ علمی این مراکز را حفظ کرده و ارتقاء می‌بخشد. سهولت ارتباطات و مسافرت‌های بین‌قاره‌ای، دسترسی به اطلاعات گوناگون با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی، اعضای دهکدۀ جهانی را بیش از پیش به هم نزدیک و عملاً همکاری‌های دو یا چندجانبه را ضروری می‌سازد. مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد که هدف اصلی آن افزایش سطح همکاری‌های این دانشگاه با دانشگاه‌های دیگر کشورهاست، با اهداف زیر فعالیت می‌کند:

  • بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌هاي دانشگاه به‌عنوان يک هدف راهبردی
  • نهادینه‌ساختن همکاری‌های بین‌المللي به‌عنوان يک ضرورت براي دانشگاه

این مدیریت، تاکنون بیش از 180 یادداشت تفاهم‌ همکاری و موافقت‌نامه علمی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با بیش از40 کشور جهان منعقد نموده است. محورهاي اصلي تفاهم‌نامه‌ها كه دربارۀ آن‌ها به‌صورت كلي و يا جزئي توافق می شود، عبارتند از:

  • اجرای فعالیت‌های مشترک پژوهشی (ازجمله تبادل هيئت علمي و پژوهشگران)
  • مشارکت در سمینارها و نشست‌های علمی
  • تبادل مطالب آموزشی و سایر اطلاعات علمی
  • برنامه‌های علمی کوتاه‌مدت خاص و در مواردی، تشکیل دوره‌هاي مشترک
  • تبادل دانشجو
  • سایر فعالیت‌های علمی و پژوهشي بين‌المللي مناسب و مورد توافق دو دانشگاه

دیپلماسی علمی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه‌های کشورهای خارجی

دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از اساتيدي مجرّب از ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه که با توجه به ملاک‌هایی مانند کشور محل تحصيل، آشنايي كامل با دانشگاه‌های هر کشور و مراكز آموزش عالی آن‌ها و تسلط کامل ايشان به زبان هر كشور گزینش می‌شوند، روابط علمی خود را با دانشگاه‌های دیگر کشورها برقرار می‌کند.


 

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز