مراحل دعوت از متخصصان خارجي:

      1) تكميل و تايپ فرم يك كه فرم فارسي مي‌باشد. لطفا تمامی موارد علی الخصوص محل اخذ روادید تکمیل گردد. لینک فايل:Form1

       2) تكميل و تايپ فرم دو كه انگليسي مي‌باشد. لینک فايل: Form 2

3) اسكن تصوير واضح گذرنامه ميهمانان خارجي (فقط صفحه مشخصات) با فرمت JPG 

4) تكميل و ارسال فايل Word مشخصات ميهمانان خارجي (لینک فايل:Mihman )

5) ارسال فرم همايش امضاء شده  با فرمت JPEG (این فرم برای کلیه میهمانان اعم از کسانی که به منظور همایش دعوت نشده‎اند باید تکمیل و امضاء گردد.(لینک فايل:Hamayesh)

در خصوص اتباع آمريكايي علاوه بر فرمهای فوق باید فرمهای زیر نیز تکمیل شود.

(Ravadid)

(English form)

نکته مهم: مدارک درخواستی حداقل دوماه قبل از انجام سفر بايد ارسال گردند.


پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز