تجربه حضور در مدرسه تابستاني ديزاين دانشگاه بلونيا Italian Design Summer School با حضور عضو هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در تابستان سال 1402 رقم خورده است. اين برنامه به شرح اين تجربه از زبان اساتيد، دانشجويان ايراني شركت كننده و برگزاركنندگان دانشگاه بلونيا مي‌پردازد.

زمان: چهارشنبه 15 آذز ساعت 12:30 تا 13:30

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی سخنران دکتر پارسا پهلوان

02

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز