مدیران

ec8f502c6e9b2dc6b3affa4e60b6ab55.jpg 

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی

دکتر حسین بذرافشان مقدم

تلفن: 38802415

پست الکترونیکی:


کارکنان

 طالبی.PNG

مسئول دفتر و کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

محسن طالبی

       تلفن: 38802415  نمابر: 38836056

      پست الکترونیکی:

tabataba

 

 


کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

فاطمه حسینی طباطبایی

مسئولیت‏ها:

 • فرایند تشریفات هیات‌های خارجی
 • فرایند سفر مدیران به خارج از کشور
 • شناسایی فرصت‌های جذب دانشجوی بین‌المللی

         تلفن: 38802418  پست الکترونیکی:


        کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

هادی_زاده_-_Copy11.jpg

 بهاره هادی زاده

      مسئولیت‏ها:
 • دعوت از استادان و متخصصان بین المللی
 • فرآیند شرکت در مجامع علمي خارج از كشور
 • فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي
 • صدرو گواهی لاتین برای دانشجویان جهت سفر به خارج از کشور
 • مترجم هیات‌های خارجی بازدید کننده از دانشگاه
 • تهیه پیش نویس و ویرایش مکاتبات لاتین دانشگاه
          تلفن: 38802407   پست الكترونيكي: 


کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی 

hassanzadeh2223.jpg 

        میترا حسن زاده مبینی

        مسئولیت‏ها:

 • امور تفاهم‌نامه‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه
 • فرایند انتقال به داخل دانشجو ایرانی از خارج از کشور

        تلفن: 38802490 پست الكترونيكي: 

   ahmadiyan


کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

هومن احمدیان یزدی

مسئولیت‏ها:

 • مسئول امور عمومی امور بین الملل
 • کارشناس مسئول توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی

       پست الكترونيكي:  h_ahmadian_y.staffcms.um.ac.ir

 

  

  

   

        


مدیران بین‌الملل دانشکده‌ها

 

 Banejad.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده کشاورزی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر حسین بانژاد

https://prof.um.ac.ir/banejad/about.html

Email:

 

 

 

 

 Borji.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده دام‌پزشکی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر حسن برجی

https://prof.um.ac.ir/hborji/about.html

 Email:      

 

 

 

index.png

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر عباس فیروزآبادی

https://prof.um.ac.ir/a.firoozabadi/

 Email:


 

Almeh.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر محمود روشن المه جق

https://prof.um.ac.ir/mroshan

Email:

 

 

 

 

index_1.png 

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

    

                         

 

Aghdasi.jpg 

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر عباس اقدسی

https://profhttps://prof.um.ac.ir/aghdassi

Email:Rashki.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر علیرضا راشکی

https://prof.um.ac.ir/a.rashki

Email:

                                                                  

index_1.png
    

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده معماری و شهرسازی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

  

 

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر نرگس صالح‌نیا

https://prof.um.ac.ir/n.salehnia

 Email:.


 

Safaei.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده مهندسی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر جواد صفائی

https://prof.um.ac.ir/safaie

Email:


 

 

 

 


 

 Khaji.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر غلامرضا خواجی

https://prof.um.ac.ir/khaji

Email:


 

 

 Erfaninan.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم ریاضی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد

https://prof.um.ac.ir/erfanian

 Email:


 Mosaferi.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم ورزشی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی

https://prof.um.ac.ir/mosaferi

Email:


 

 

                 

 .

paziresh

Admission and Enrollment of International students

dktori

Life on Campus

danshjo

Faculties and Departments

borsiye01

scholarship FUM

2000 International student
7000 International Alumnus
470 Leiden Ranking 2019
509 SCIMAGO Rankings 2019
800 Shanghai Ranking 2019
800 Times Higher Education Ranking 2020