مدیران

ec8f502c6e9b2dc6b3affa4e60b6ab55.jpg 

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی

دکتر حسین بذرافشان مقدم

تلفن: 38802415

پست الکترونیکی:


کارکنان

 طالبی.PNG

مسئول دفتر و کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

محسن طالبی

       تلفن: 38802415  نمابر: 38836056

      پست الکترونیکی:

tabataba

 

 


کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

فاطمه حسینی طباطبایی

مسئولیت‏ها:

 • فرایند تشریفات هیات‌های خارجی
 • فرایند سفر مدیران به خارج از کشور
 • شناسایی فرصت‌های جذب دانشجوی بین‌المللی

         تلفن: 38802418  پست الکترونیکی:


        کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

هادی_زاده_-_Copy11.jpg

 بهاره هادی زاده

      مسئولیت‏ها:
 • دعوت از استادان و متخصصان بین المللی
 • فرآیند شرکت در مجامع علمي خارج از كشور
 • فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي
 • صدرو گواهی لاتین برای دانشجویان جهت سفر به خارج از کشور
 • مترجم هیات‌های خارجی بازدید کننده از دانشگاه
 • تهیه پیش نویس و ویرایش مکاتبات لاتین دانشگاه
          تلفن: 38802407   پست الكترونيكي: 


کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی 

hassanzadeh2223.jpg 

        میترا حسن زاده مبینی

        مسئولیت‏ها:

 • امور تفاهم‌نامه‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه
 • فرایند انتقال به داخل دانشجو ایرانی از خارج از کشور

        تلفن: 38802490 پست الكترونيكي: 

   ahmadiyan


کارشناس توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی

هومن احمدیان یزدی

مسئولیت‏ها:

 • مسئول امور عمومی امور بین الملل
 • کارشناس مسئول توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی

       پست الكترونيكي:  h_ahmadian_y.staffcms.um.ac.ir

 

  

  

   

        


مدیران بین‌الملل دانشکده‌ها

 

 Banejad.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده کشاورزی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر حسین بانژاد

https://prof.um.ac.ir/banejad/about.html

Email:

 

 

 

 

 Borji.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده دام‌پزشکی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر حسن برجی

https://prof.um.ac.ir/hborji/about.html

 Email:      

 

 

 

index.png

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر عباس فیروزآبادی

https://prof.um.ac.ir/a.firoozabadi/

 Email:


 

Almeh.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر محمود روشن المه جق

https://prof.um.ac.ir/mroshan

Email:

 

 

 

 

index_1.png 

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

    

                         

 

Aghdasi.jpg 

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر عباس اقدسی

https://profhttps://prof.um.ac.ir/aghdassi

Email:Rashki.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر علیرضا راشکی

https://prof.um.ac.ir/a.rashki

Email:

                                                                  

index_1.png
    

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده معماری و شهرسازی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

  

 

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر نرگس صالح‌نیا

https://prof.um.ac.ir/n.salehnia

 Email:.


 

Safaei.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده مهندسی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر جواد صفائی

https://prof.um.ac.ir/safaie

Email:


 

 

 

 


 

 Khaji.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر غلامرضا خواجی

https://prof.um.ac.ir/khaji

Email:


 

 

 Erfaninan.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم ریاضی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد

https://prof.um.ac.ir/erfanian

 Email:


 Mosaferi.jpg

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

دانشکده علوم ورزشی

(FUM)Ferdowsi University Of Mashhad

دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی

https://prof.um.ac.ir/mosaferi

Email:


 

 

                 

 .

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز