1400-001

در راستای راهبرد توسعه دیپلماسی علمی و هدف‌گذاری‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، رویدادی بین‌المللی با موضوعThe Drivers and Socio-Economic, Behavioural Effects of Climate Change in Iran: The Case of Water Resources Management

در روزهاى 31 خرداد ماه لغايت 1 تيرماه 1401 با حضور جمعی از اعضاء هیات علمی و دانشجویان در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. این رویداد بین‌المللی در چارچوب طرح مشترک پژوهشی با حمایت مالی وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان (BMBF) و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران (MSRT) برگزار شد که در این پروژه، مسئول هماهنگی در ایران خانم دکتر نرگس صالح‌نیا؛ دانشیار گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران پروژه آقايان دکتر حسین انصاری؛ استاد تمام گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دکتر کامران داوری؛ استاد تمام گروه آموزشی علوم مهندسی آب، دکتر علی نقی ضیائی؛ دانشیار گروه آموزشی علوم و مهندسی آب از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر پویا علاءالدینی؛ دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه تهران بودند. همچنین مسئول هماهنگی در آلمان پروفسور محمدرضا فرزانگان؛ استاد تمام و رئیس دپارتمان اقتصاد خاور میانه در مرکز پژوهش هاى خاور میانه دانشگاه فیلیپس ماربورگ، با همکاری Prof. Dr. Vollan و Prof. Dr. Christian Opp از دانشگاه فیلیپس ماربورگ، دکتر علی اصغر بسالت پور استادیار موسسه پژوهشی مدیریت منابع Inter3 برلین و دکتر تینوش جمالی جغدانی از موسسه پژوهشی IAMO آلمان بودند

1400-002

1400-003.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز