1400-12-29-01
     در طی سفر دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه از کشور هند، روز پنجشنبه 26 اسفندماه 1400، ایشان از گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی بازدید کرد و با مدیر گروه، استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی آن دانشگاه دیدار و گفتگو داشت. دکتر قبول طی سخنرانی برای استادان و دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی به معرفی دانشگاه فردوسی مشهد و گروه زبان و ادبیات فارسی و مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان این دانشگاه پرداخت. وی بحران کرونا را مرحله جدیدی برای آموزش در سطح جهانی معرفی کرد که همه استادان و دانشجویان مختلف جهان را با ظرفیت‌های آموزش مجازی و الکترونیکی آشنا ساخت. دکتر قبول اعلام آمادگی کرد که دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه دبیرخانه مرکزی همکاری‌های علمی بین‌المللی میان دانشگاه‌های ایران و هند، زمینه برقراری ارتباط با کلیه استادان و دانشجویان دانشگاه دهلی در جایگاه  دانشگاه اصلی هند و مهم‌ترین گروه زبان و ادبیات فارسی آن کشور را فراهم نماید و امکان بهره‌وری مجازی دانشجویان و استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی از ظرفیت‌های آموزش مجازی مرکز فردوسی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد را مهیا سازد. وی ابراز امیدواری کرد که دانشجویان دانشگاه دهلی در دوره‌های تکمیلی و مدرسه‌های تابستانی آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت نمایند و از این طریق مهارت‌های شنیداری و گفتاری آن‌ها ارتقاء پیدا کند. در پایان این نشست استادان و دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی ضمن استقبال از پیشنهادهای دکتر قبول، ابراز امیدواری کردند که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان دو دانشگاه به‌زودی امضاء خواهد رسید این فعالیت‌ها صورت پذیرد.

1400-12-29-02

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز