1400-12-7-01

به کوشش دکتر عادل سپهر، دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت و همراهی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورتسبورگ آلمان منعقد شد.
این تفاهم نامه در راستای پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه بازسازی تحولات زمین شناختی، تغییرات اقلیمی، سن سنجی و بازسازی تحولات محیط دیرینه، مطالعات خاک و رسوب کواترنری، ژئومورفولوژی خاک و ژئومورفولوژی کواترنر و موضوعات مشابه با تاکید بر بازسازی تحولات کواترنر در شرق کشور و خراسان بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورتسبورگ آلمان بسته شد. همچنین تبادل استاد و دانشجو، برگزاری سمینارها و دوره های علمی و تحقیقاتی مشترک و استفاده از آزمایشگاه و تجهیزات پیشرفته در مفاد این تفاهم نامه دیده شده است.
دکتر عادل سپهر، رئیس گروه پژوهشی حفاظت اکوسیستم و مدیریت مخاطرات محیطی به عنوان نماینده رسمی دانشگاه فردوسی مشهد و مجری تحقق اهداف و برنامه دیده شده در تفاهم نامه در مدت سه سال می باشند. لازم به شرح است در راستای برنامه سال اول، عقد قرارداد پژوهشی بازسازی تحولات پلایا در شرق ایران در دستور کار است.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز