1400-11-25-03

چهاردهمین نشست انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی با موضوع گذری بر آثار دکتر بهمن زندی و چالش‌های آموزش زبان فارسی، با حضور دکتر بهمن زندی، استاد زبانشناسی دانشگاه پیام نور و دکتر احسان قبول، رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و با حضور علاقه‌مندان این حوزه دوشنبه 25 بهمن ماه 1400 بصورت مجازی و از طریق سامانه ادبی کانکت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر احسان قبول،  با توجه به اهمیت پرداختن به آموزش روشمند و علمی زبان و ادبیات فارسی بر اهمیت آموزش زبان فارسی در مدارس تاکید کرد. وی با توجه به تالیفات فراوان دکتر زندی در حوزه آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان، کتاب «روش تدریس زبان فارسی در دوره دبستان» را راهگشای 150 هزار معلم در مدارس دانست که هم اکنون این کتاب نوبت چاپ بیستم را نیز طی کرده است.

در ادامه دکتر بهرام زندی، با اشاره به آثارش در حوزه آموزش زبان فارسی برای مقاطع مختلف تحصیلی به بررسی چالش‌های آموزش زبان فارسی پرداخت و ادراک مشترک از نقش و جایگاه علوم مختلف در آموزش زبان فارسی را دارای اهمیت دانست. وی با اشاره به اهمیت جایگاه علوم میان رشته ای، زبان شناسی تربیتی را پلی میان علوم محض و مسائل زبانی برشمرد و با توجه به اهمیت زبان فارسی به عنوان یک ابزار دیپلماسی علمی در جذب مخاطب کتاب« آموزش زبان فارسی برای زبان دوم» را بسیار موثر در اصول و مبانی  برنامه ریزی درسی دانست. دکتر زندی افزود: با توجه به پراکندگی امور و لزوم هماهنگی تقویت همکاری نهادهای علمی و پژوهشی، برنامه‌ریزی استراتژیک جهت تلاشهای فراواکنشی دارای اهمیت است. همچنین توجه به چالش‌های خُرد برنامه درسی از جمله ارزشیابی و آزمون سازی، استانداردسازی و رویکردهای روش تدریس نیز راهگشا است. وی با توجه به کتاب مهارت‌های تحصیلی در نظام آموزشی از راه دور به لزوم استفاده از آموزش الکترونیک برای همه مقاطع تحصیلی اشاره کرد. دکتر زندی توجه به امر برنامه‌ریزی استراتژیک زبان و ادراک مشترک با علوم مختلف برای تقویت آموزش زبان فارسی را ضروری دانست. 

در پایان این جلسه شرکت کنندگان سوالاتشان را در خصوص موضوع جلسه مطرح کردند و دکتر زندی به آن پاسخ داد. 

 

1400-11-25-02

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز