202100015

دکتر حسین بانژاد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر همین اساس نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود تعادل بین آب مصرفی و مقدار ذخیره آب زیرزمینی و چاه‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بارندگی‌ها به عنوان بخشی از مسیر متعادل کردن نسبت مصرف و تامین آب ادامه داد: در حال حاضر سعی شده است تا بین میزان برداشت و تغذیه سفره‌های زیر زمینی تعادلی برقرار شود ولی متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم به این مرحله برسیم و بر همین اساس روزبه‌روز سطح آب‌های ‌زیرزمینی پایین‌تر می‌رود که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌ قسمت‌هایی مصرف کننده صنعتی، کشاوری و مسکونی است.

رییس قطب علمی مدیریت کم‌آبیاری و آب‌های نامتعارف در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برای تعادل بخشی در این موضوع باید به ‌دنبال منبع آبی رفت که تاکنون به آن دقت نشده است.

بانژاد اظهار کرد: نکتهی لازم به توجه این است که مشکل آب فقط بر عهده یک ارگان نیست و باید تمام قسمت‌های دخیل در موضوع آب و کم آبی به دنبال پیدا کردن پاسخ مناسب برای حل این مساله باشند.

وی ادامه داد: موردی که با آن رو به ‌رو هستیم مشکل کم‌آبی است گرچه امکان دارد در سال‌هایی مقداری بارندگی وجود داشته باشد، اما یادمان باشد که این مقدار بارندگی نمی‌تواند در کوتاه مدت، اتلاف میزان برداشت و میزان آب ورودی به زمین و میزان تبخیری که صورت می‌گیرد را جبران کند.

او افزود:در تمام کشور مشکل کم آبی از نظر کیفیت و کمیت وجود دارد. به عنوان نمونه در نواحی شمال و جنوب کشور کیفیت آب کم است و در نقاط مرکزی هم مشکل کمی و هم مشکل کیفی وجود دارد.

دبیر همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک گفت: از سوی دیگر وضعیت کشور به گونه ای است که بیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک قرار دارد و بر این اساس باید دیدگاه‌های مختلف متخصصان این حوزه جمع آوری و بررسی شود و سعی بر این است که مشکل کم‌ آبیاری و مدیریت آب‌های نامتعارف در کشاورزی، صنعت و پارامترهای دیگر، متناسب با شرایط مناطق باشد.

بانژاد افزود: دانشگاه به‌عنوان بخشی علمی که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های علمی عمل کند، می‌تواند در بررسی نتایج به دست آمده تاثیر گذار باشد و بر همین اساس نخستین همایش کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی در مناطق خشک در روزهای پایانی بهمن ماه امسال در دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی برگزار می‌شود تا فاصله بین تحقیق و اجرا کاهش یابد.

وی ادامه داد: این همایش‌ها کمک می‌کند تا دیدگاه‌های مختلف با توجه به مشکلات متفاوت که در کشورمان وجود دارد بررسی شود و اگر پیش از این راهکارهایی به صورت علمی یا بومی در این رابطه اجرایی شده است به اشتراک گذاشته شود تا باعث افزایش آگاهی ‌گردد.

وی اضافه کرد: یکی از شاخصه‌های مهم در موضوع آب مشارکت مردم است که نقشی غیرقابل انکار به شمار می‌رود بنابر این یکی از موضوعات مهم این همایش، گفت و گو  در این رابطه است.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز