20x

روز پنج‌شنبه 1399/2/18 معاونان و مدیران بین‌الملل اتحادیه دانشگاه‌های تفتاش (تهران، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز) نشستی مجازی داشتند و درباره برنامه‌های این اتحادیه در سال 1399 و شرایط کرونا بحث و تبادل‌نظر داشتند.
   در این نشست دکتر احسان قبول، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی در جایگاه دبیر این اتحادیه نخست مروری بر فعالیت‌های تفتاش طی 9 ماه گذشته داشت از جمله شرکت در نمایشگاه تاجیکستان، جشن ملل، مجمع دانشگاه‌های ایران و جهان عرب و نیز تولید محتوای تبلیغاتی برای تفتاش و معرفی این اتحادیه در بخش‌های مختلف داخلی و خارجی و تصویب برخی مصوبات در حوزه آموزش و پژوهش.
   دکتر قبول برخی از برنامه‌های تفتاش را در سال 1399 معرفی کرد از جمله برپایی نمایشگاه تفتاش در سلیمانیه، نهایی سازی سایت تفتاش، تبادل دانشجو و استاد بین‌الملل و فراهم سازی سامانه یک پارچه ثبت نام‌ دانشجویان بین‌الملل.
در این نشست مدیران بین الملل دانشگاه های تفتاش نیز ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد برای فعالیت های انجام شده درخصوص برنامه های تفتاش بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست خانم دکتر موذن زاده، رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد گزارشی درباره راه اندازی سامانه ثبت نام الکترونیک دانشجویان بین الملل ارائه کردند. همچنین آقای هاشمی، مدیر خانه فرهنگ سلیمانیه برای گسترش روابط علمی دانشگاهی با دانشگاه های منطقه سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و نیز گفت و گو برای برپایی نمایشگاه تفتاش در دانشگاه سلیمانیه حضور یافتند و مطالبی را در این‌ خصوص مطرح کردند.
یادآور می شود اتحادیه دانشگاه های تفتاش در سال 1398 به پیشنهاد دانشگاه فردوسی مشهد برای گسترش هم افزایی همکاری های علمی و بین المللی با حضور دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز تاسیس گردید.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز