1586421843-8-4-7

 

دکتر حسین سالارآملی در نشستی تصویری که به ابتکار معاونت بین الملل دانشگاه تهران در 1399/1/20 برگزار شد، گفت: تحریم های ظالمانه علیه ایران و شیوع ویروس کرونا دو مانع جدی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد. اما جامعه علمی می تواند بر پایه توانمندی های خود و بهره گیری از فضای مجازی، این موانع را به فرصتی برای همکاری های علمی در قالب و مسیرهای جدید تبدیل کند. از همین رو، ما چند برنامه اصلی را در دستور کار ارتباطات بین المللی قرار داده ایم از جمله این که از روسای برخی دانشگاه ها درخواست کرده ایم تا ضمن نامه نگاری با روسای دانشگاه هایی که با آنها تفاهم نامه دارند، از شرایط ناعادلانه تحریم ها علیه ایران در زمان مبارزه با ویروس کرونا و ضد بشری بودن آن انتقاد کرده و خواستار مخالفت با تحریم‌ها خصوصا در عرصه علم و فناوری شوند.

 اقدام‌های دیگر، راه اندازی کمپین «نه به تحریم» با هدایت کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم و مشارکت دانشگاه‌ها و انجمن‌های علم و فناوری مردم نهاد بوده است. از سوی دیگر، در صدد هستیم با هماهنگی وزارت امور خارجه، نامه‌ای را در سطوح عالی به مسئولان سازمان‌های علمی تخصصی بین المللی ارسال کرده و وضع تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران را متذکر شویم.

 در این نشست دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز به ارائه پیشنهادهایی در خصوص چگونگی همکاری‌‌های علمی بین‌المللی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و همکاری‌های بین‌الملل در شرایط موجود پرداخت و یادآور شد که در صورت بهره‌برداری مناسب از شرایط مجازی حاضر این دستاورد پس از عبور از کرونا می‌تواند در گسترش تسهیل ارتباطات بین‌المللی مؤثر باشد. وی تمرکز بر عرصه‌های پژوهش و فناوری در حال حاضر را از جمله راه‌کارهای شرایط آموزشی در عرصه بین‌الملل معرفی کرد.

 در این نشست مجازی، معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها بر یافتن راه‌های جدیدی برای جذب دانشجویان بین‌الملل برای تحصیل در دوره‌های مجازی، توجه ویژه به حمایت از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک و توجه به اساتید و دانشجویان ایران که در دیگر کشورها حضور داشته و موفق به برگشت به کشور نشده‌اند، تاکید نمودند.


2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز