دوره دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی برای نه نفر از استادان دانشگاه‌های افغانستان در روز سه‌شنبه 15 بهمن 1398 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

   در مراسم افتتاحیه این دوره دکتر یاحقی مدیر قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه با اشاره به  پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان خراسان بزرگ و کشور افغانستان برگزاری این دوره‌ها را در نزدیک ساختن فکری و علمی میان استادان بسیار مؤثر دانست.

دکتر رادمرد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز با تشریح برنامه‌های بین‌المللی دانشکده برگزاری دوره‌های دانش افزایی بین‌المللی را از برنامه‌های اصلی دانشکده نام برد. دکتر زرقانی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی نیز با قدردانی از مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی برای زمینه‌سازی برگزاری این دوره ظرفیت‌های گروه ادبیات فارسی در خصوص دوره‌های دانش افزایی در سطح جهانی را معرفی کرد و آمادگی این گروه را برای همکاری‌های مشترک دیگر از جمله برپایی همایش‌ها و چاپ آثار مشترک با استادان دانشگاه‌های کشور افغانستان اعلام کرد.

دکتر قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی نیز ضمن تشریح برنامه‌های دانشگاه برای همکاری‌های مشترک در حوزه زبان و ادبیات فارسی با دانشگاه‌های کشور افغانستان از جمله اعزام دو استاد در نیم‌سال گذشته به دانشگاه کابل و برپایی چهار کارگاه دانش‌افزایی تا پایان سال برای استادان و دانشجویان دانشگاه‌های کشور افغانستان ابراز امیدواری کرد که با برپایی این گونه برنامه‌های علمی زمینه‌های تفاهم و پیوندهای زبانی، ادبی و فرهنگی و علمی میان دو کشور تعمیق یابد.

وی دانشگاه فردوسی مشهد را گزینه نخست دانشجویان کشور افغانستان معرفی کرد که در حال حاضر 873 دانشجو افغانستانی در آن مشغول به تحصیل هستند.

   در پایان نیز دکتر مهدوی مسئول برگزاری دوره با اشاره به تدریس دکتر یاحقی، دکتر فتوحی، دکتر زرقانی، دکتر پیش‌قدم و دکتر ایزانلو به مدت 4 هفته و 80 ساعت هدف اصلی این دوره را آشنایی استادان کشور افغانستان با نظریه‌های جدید ادبی و زبان‌شناسی و نیز آخرین دست‌آوردهای حوزه زبان و ادبیات فارسی نام برد.

  استادان دانشگاه افغانستان نیز ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری این دوره ابراز امیدواری کردند که این دوره دانش افزایی مقدمه همکاری‌های دیگر میان دانشگاه‌های کشور افغانستان و دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه زبان و ادبیات فارسی باشد.

98112302

 

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز