کمپ بین المللی مستندنگاری بومی VERNADOC , که زیر نظر کمیته معماری بومی سازمان ایکوموس جهانی CIAV-ICOMOS (شورای عالی ابنیه و محوطه های تاریخی یونسکو) فعالیت می کند، با مشارکت دانشکده معماری و شهرسازی و مدیریت همکاری های علمی و بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پیگیری‌های دکتر پارسا پهلوان مدرس دانشکده معماری و شهرسازی از تاریخ دوم مهرماه لغایت ششم مهر در روستای تاریخی کنگ برای بخش مستندنگاری و برداشت و از تاریخ ششم مهر الی دوازده مهرماه برای بخش تدقیق و جوهرگذاری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
 


مستندنگاری معماری بومی (Vernadoc) تکنیک طراحی دستی است که در عین سادگی، بسیار دقیق، کم‌هزینه، و کاربردی است که در حال حاضر با حمایت و پشتیبانی کمیته‌ علمی بین‌المللی ایکوموس در رابطه با معماری بومی در حال گسترش و رواج است. در واقع این کمیته با همکاری کارگاه مستندنگاری بین‌المللی معماری بومی (The international documentation camp of vernacular architecture) معمولاً سالیانه یک بار در کشورهای مختلف اقدام به برگزاری کنفرانس و کارگاه مربوطه می‌کند.
 
نظر به ظرفیت علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و مشکل عدم دسترسی اطلاعات به معماری بومی برخی کشورهای همسایه، و به منظور ترویج فرهنگ این سبک از مستندنگاری و آموزش این تکنیک ها به دانشجویان اتباع دانشگاه فردوسی مشهد برای تسهیل مستندنگاری ابنیه بومی در آن مکان ها، ورناداک با استفاده از همکاری اساتیدی از کشورهای فنلاند، تایلند و ایران، به برگزاری کمپ و آموزش این تکنیک به 15 دانشجوی دانشگاه فردوسی از کشورهای افغانستان، بحرین، سوریه، عراق، لبنان، هندوستان و ایران نمود.

 
این پنجمین حضور کمپ بین المللی مستندنگاری معماری بومی جهانی در ایران، پس از مستندنگاری بازار تاریخی تبریز، بافت تاریخی یزد در دو نوبت و آسباد های تاریخی نشتیفان است.
 
در روز پایانی این کارگاه مستند نگاری، آثار شرکت کنندگان ممهور به نشان ورناداک ایران شد که به عنوان سند با اعتبار جهانی در ایران نگاهداری خواهند شد. در پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور با مهر و امضای رییس کمیته معماری بومی ایکوموس جهانی و امضای معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران اعطا شد.  مراسم رونمایی از این آثار و تقدیر از حامیان این رویداد در هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.
 

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز