ارگاه بین‌المللی سازی آموزش عالی ایران IHEI با عنوان Capacity Building via Training  با حضور 30 تن از کارشناسان و مدیران فعال در حوزه بین‌الملل از 5 دانشگاه کشور همچنین  کارشناسان کشورهای اسپانیا و اتریش در روز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 در محل سالن دکتر شانه چی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کارکرد.

این کارگاه از سوی مدیریت روابط بین الملل دانشگاه با تلاش دکتر عذرا قندهاریون، مسئول گروه برنامه‌ریزی و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه دکتر واحدیان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این کارگاه که به مباحث شبکه‌سازی در فعالیت بین‌المللی توانمندسازی کارشناسان و پروژه‌های بین‌المللی پرداخت و  تا روز جمعه 13 مهرماه 97 ادامه  داشت.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز