براساس تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کوت کشور عراق و بر اساس مذاکرات انجام شده بنا شد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دانش آموخته دکتری این دو گروه را به دانشگاه کوت کشور عراق معرفی کند تا پس از انجام اقدامات لازم دو گروه آموزشی  زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه کوت عراق تأسیس شود.
براساس  این تفاهم‌نامه همکاری که به امضای دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه و دکتر علی زوین رئیس دانشگاه کوت عراق رسید،  دکتر طالب الموسوی رئیس هیأت امنا دانشگاه کوت به دانشگاه فردوسی مشهد سفر کرد و براساس مذاکرات انجام شده قرارداد همکاری اجرایی در روز 29 خرداد ماه 1397 در دفتر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد به امضا دکتر طالب الموسوی و دکتر عبداله رادمرد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رسید.
براساس این قرارداد  بنا شد دانشکده ادبیات و علوم انسانی چهار دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی و چهار دانش آموخته دکتری آموزش زبان انگلیسی را به دانشگاه کوت معرفی کند تا پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت علوم عراق، این دو گروه آموزشی در دانشگاه کوت عراق تأسیس شود.
دکتر طالب الموسوی رئیس هیأت امنا دانشگاه کوت کشور عراق در ادامه حضور خود در دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی که با دکتر انصاری معاون اداری و مالی دانشگاه و دکتر نظامی رئیس دانشکده کشاورزی برگزار نمود، درخواست انتقال فناوری‌های نوین در حوزه زراعت و آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه کوت را داشت که بنا شد پس از سفر هیأتی از دانشکده کشاورزی به دانشگاه کوت قرارداد لازم در این زمینه تهیه شود. گفتنی است دانشگاه کوت در استان واسط عراق قرار دارد که این استان بیش‌ترین میزان تولید گندم را در عراق دارا است و دانشگاه کوت اراضی گسترده زراعی را در این استان دارد.

2000 طالب دولي
7000 متخرج دولي
470 نظام تصنيف لايدن
509 نظام تصنيف سايماغو
800 نظام تصنيف شنغهاي
800 نظام تصنيف تايمز