سخنرانی فارسی آموز آلمانی دهه پنجاه دانشگاه فردوسی مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، پروفسور اولریش مارزلف، ایران‌شناس آلمانی و فارسی آموز قدیمی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، در جمع اعضای هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان این دانشکده درباره داستان‌های عامیانه فارسی به سخنرانی پرداخت.

این شرق‌شناس آلمانی با بررسی سیر تاریخی دو اثر فولکلوریک فارسی (هزار و یک‌شب و هزار و یک روز) به معرفی ترجمه‌ها و اقتباس‌هایی که از داستان هزار و یک‌شب شده است پرداخت. وی همچنین این داستان‌ها را با آثار دیگر بررسی کرد.

پروفسور مارزلف در ادامه به پرسش‌هایی که حول این موضوع مطرح شد پاسخ داد. وی علت علاقه‌اش به قصه‌های ایرانی را جذابیت قصه‌های ایرانی دانست که اگرچه ازلحاظ واژگانی و زبانی خیلی دور هستند اما ازآنجاکه مضامین زمان ما را بیان می‌کنند، به زمان حال نزدیک می‌باشند.

در حاشیه این نشست پروفسور مارزلف ضمن دیدار با دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز فردوسی، از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد. وی که حدود 42 سال قبل به مدت 4 ماه دوره فارسی آموزی خود را در این مرکز گذرانده است و یکی از نخستین فارسی آموزان این مرکز به‌حساب می‌آید.

842080