نشست مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد با دانشجویان بین‌المللی این دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، به مناسبت هفته سرآمدی آموزش   همچنین فرارسیدن هفته سراهای دانشجویی، خانم دکتر مؤذن‌زاده رئیس اداره دانشجویان بین‌المللی دانشگاه و تعدادی از نمایندگانی دانشجویان بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد از کشورهای انگلستان ،سوریه، لبنان، روسیه، چین، افغانستان، هند، اندونزی، ترکیه ، فلسطین ، عراق و پاکستان با دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی و دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و در این نشست پیرامون مسائل آموزشی و دانشجویی رفاهی دانشجویان بین‌الملل یا ایشان گفتگو نمودند.

842082

842084

842085