آیین معارفه مسؤول دفتر توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و مسئول دفتر ارتباط با جامعه دانشكده علوم ریاضی برگزار شد

IMG 0036

 

با حضور دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، آیین معارفه دکتر جعفر احمدی به عنوان مسؤول دفتر توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و دکتر امید سلیمانی فرد به عنوان مسئول دفتر ارتباط با جامعه دانشكده علوم ریاضی در ساعت 12 روز چهارشنبه 11/2/98 در سالن شورای دانشکده برگزار شد.
  در آغاز این نشست، دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی ضمن خوشامدگویی به دکتر قبول و حاضران در این برنامه، راه‌اندازي دفاتر توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و ارتباط با جامعه در دانشكده  و ایجاد دو پست مدیریتی را در راستای جهت گیری های اصلی دانشگاه در زمینه ارتباط و تاثیرگذاری در جامعه و بین المللی سازی عنوان کرد.  
رئیس دانشکده علوم ریاضی به طور مختصر به برخی از فعالیت های صورت گرفته در دانشکده در زمینه بین المللی سازی و ارتباط با جامعه اشاره و ابراز امیدواری کرد با رسمیت یافتن این دفاتر، دانشکده علوم ریاضی بتواند در تصمیم سازی های دانشگاه با مشارکت بیشتر، به عنوان بازوهای اجرایی برای نهادینه سازی فعالیت ها و پیاده سازی اهداف دانشگاه در این زمینه فعالانه تر گام بردارد.
دکتر قبول نیز با بیان اینکه اسناد بالا دست ما را به سمت فعالیت های بین المللی رهنمون می سازد، به برخی تصمیم سازی های دانشگاه در این خصوص اشاره کرد از جمله: واگذار کردن مسوولیت بخش بین الملل هر دانشکده به یکی از معاونت های دانشکده، تبدیل شدن فعالیت های بین المللی آموزشی اعضای هیأت علمی به گرنت، اعطای امتیاز پژوهشی برای فعالیت بین المللی و همچنین در موارد بستن قرارداد با 200 دانشگاه برتر دنیا، تدوین دوره دکترای مشترک با دانشگاه های برتر، کمک به اعزام  دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشگاه های پیشرفته برای استفاده از فرصت مطالعاتی، ارزآوری و گرنت بین المللی، ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان بین الملل با انتخاب دستیار، افزایش ساعت حق التدریس دانشجویان بین الملل، پذیرش دانشجویان دکترای پژوهش محور، ارتقای آموزش زبان فارسی دانشجویان غیر فارسی زبان
مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه در ادامه موضوعاتی را درخصوص  همکاری های بین المللی به دانشکده علوم ریاضی پیشنهاد کرد: برگزاری مدرسه تابستانی،  اعزام دانشجوی دکتری برای فرصت مطالعاتی، جذب متخصصان خارج کشور، حمایت از متخصصان ایرانی خارج از کشور، تدریس آخرین دستاوردهای علمی با حضور استادان تراز اول ، فعال کردن میزهای بین المللی کشورهای مختلف در دانشکده
دکتر قبول در پایان اظهار داشت: وظیفه ما این است که بستر و فضاهای بین المللی شدن به معنای اصیل کلمه را فراهم کنیم و امیدواریم با نهادینه شدن شوون اجرایی و عملیاتی، دانشکده در جهتی پیش برود که از بسترهای فراهم شده استفاده کند.
در ادامه این نشست، اعضای هیأت علمی دانشکده به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و سوال های خود را در همین زمینه مطرح کردند.