بازدید 5 تن از استادان و مديران ارشد لاهور پاکستان از دانشگاه با هماهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در خراسان رضوي

 

تعداد 5 نفر از استادان و مسئولان دانشگاهی ایالت لاهور پاکستان در تاریخ 98/2/4از موزه و پرديس دانشگاه بازدید کردند. در این بازدید، مهمانان پاکستانی با تاریخچه تأسیس و روند رو به رشد و توسعه دانشگاه در 70 سال گذشته آشنا شدند. هيأت پاکستاني که شامل آقای موسی نقوی رئیس برنامه‌های امور مالی کمیسیون عالی ایالت پنجاب،  خانم عظمی بتول معاون رییس دانشگاه بانوان لاهور، خانم عنبرین زیدی رئیس بخش اداری وزارت صنایع و تولید، خانم مبینه علی رئیس گروه علوم سیاسی و خانم دکتر فلیحه زهرا کاظمی رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بانوان بودند، اظهار امیدواری کردند که ارتباطات علمي و همکاري‌هاي علمي ميان دانشگاه لاهور و دانشگاه فردوسي مشهد گسترش يابد. يادآور مي‌شود دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1396 با دانشگاه علوم بهداشتي لاهور پاکستان تفاهم‌نامه همکاري امضاء کرده بود و آقاي دکتر صفا کاظميان در جايگاه استاد اعزامي از سوي دانشگاه در سال 1395 به مدت 16 ماه در برخي دانشگاه‌هاي لاهور، زبان و ادبيات فارسي را تدريس کرد.