بازديد هيأت دانشگاه کوفه از دانشگاه فردوسي مشهد

 

هيأتي از دانشگاه کوفه متشکل از دکتر عباس الفهام رئيس دانشکده علوم تربيتي دختران، دکتر ميثم الحمامي رئيس دانشکده علوم تربيتي، دکتر علاء الرحيمي رئيس دانشکده ادبيات، دکتر عبدالکريم النفاخ عضو هيأت رئيسه دانشکده علوم تربيتي، دکتر حسن الفياض معاون علمي دانشکده علوم تربيتي و دکتر صلاح الفرطوسي روز شنبه 1398/1/31 از دانشکده‌هاي ادبيات و علوم تربيتي و روانشناسي بازديد کردند و با رؤسا و هيأت رئيسه آن دانشکده‌ها پيرامون روابط دو سويه بحث و تبادل‌نظر کردند. در پايان اين بازديد هيأت دانشگاه کوفه که دکتر الجصاني، استاد اعزامي زبان و ادبيات عربي از دانشگاه کوفه به دانشگاه فردوسي مشهد اين هيأت را همراهي مي‌کرد، ديداري با دکتر احسان قبول مدير همکاري‌هاي علمي بين‌المللي و امور دانشجويان غيرايراني و دکتر عبداله رادمرد رئيس دانشکده ادبيات و علوم انساني داشتند و درباره توافقات صورت گرفته راه‌کارهاي اجرائي را تعريف کردند. براين اساس دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه کوفه آمادگي برگزاري دوره‌هاي مشترک متقابل در مقطع کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي و زبان و ادبيات عربي را اعلام کردند. هم‌چنين بنا شد استادان دانشگاه کوفه در پايان‌نامه‌هاي دانشجويان عراقي دانشگاه فردوسي مشهد حضوري فعال داشته باشند و متقابلاً استادان دانشگاه فردوسي مشهد در جايگاه استاد داور و يا مشاور در پايان نامه‌هاي مقطع دکتري در حوزه ادبيات، علوم تربيتي و الهيات دانشگاه کوفه به ايفاي نقش بپردازند. هم‌چنين توافق شد دو طرف همايش‌هاي يکديگر را به طرف مقابل معرفي کنند و اين همايش‌ها به صورت مشترک و با حضور اعضاء هيأت علمي و دانشجويان دو طرف برگزار شود. يادآور مي‌شود دانشگاه کوفه دومين دانشگاه کشور عراق مي‌باشد که از نظر تراز جهاني و ديگر شاخصه‌ها بسيار شبيه دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد و در سال 1396، تفاهم‌نامه همکاري به امضاء رؤساي دو دانشگاه رسيد و در حال حاضر بيشترين همکاري علمي بين‌المللي در عراق با دانشگاه کوفه صورت مي‌گيرد. اعضاء هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه براي آگاهي از مفاد اين قرارداد مي‌توانند به سايت مديريت همکاري‌هاي علمي بين‌المللي مراجعه کنند و ايده‌ها و پيشنهادهاي همکاري خود با اين دانشگاه را به خانم حسن‌زاده (تلفن 38802490) کارشناس اين مديريت ارسال کنند تا پيگيري اجرايي‌سازي آن ايده‌ها و پيشنهادها انجام شود.