کارگاه بین المللی :هرات و نقشه خراسان در قرون 15 تا 19 میلادی"

سخنرانی علمی  با عنوان : هرات و نقشه خراسان در قرون 15 تا 19 میلادی

سخنران: پروفسور کریستین نوله کریمی

سه‌شنبه 27 فروردین ماه 1398 ساعت 10 صبح