حضور دانشگاه فردوسي مشهد در دهمين نمايشگاه بين المللي دانشجويي شهر گراتس

 

 

 روز 16 فروردین، نمايشگاه بين المللي دانشجويي شهر گراتس با هدف معرفي فرصت هاي آموزشي، سنت ها، فرهنگ ها و نيز آشنايي با جاذبه هاي توريستي ملل مختلف در دانشگاه FHJ شهر گراتس در اتریش، برگزار گرديد.
پیرو عقد تفاهم نامه بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه FHJ،  آقایان پوریا ولی زاده و بهزاد فروزی  دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی، سفيران فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد یک ترم تحصیلی را تحت بورسیه اتحادیه اروپا در این دانشگاه می گذرانند. ایشان با كمك مدیریت همکاری های بین المللی، گروه توسعه و برنامه ریزی همکاری های علمی دانشگاه فردوسی (دکتر عَذرا قندهاریون) و سفارت جمهوري اسلامي ايران در اتريش، به معرفي  ظرفیت های آموزشي و فرصت هاي تحصيلي در ایران پرداختند.
لازم به ذكر است مخاطبان اصلي اين نمايشگاه اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه هاي شهر گراتس اتريش مي باشند.