دعوت به همكاري در پروژه تحقيقاتي مشاركت در طرح نوآوري پايدار از سوي كشور آلمان-German BMBF

 Image result for ‫پرچم ایران و المان‬‎

CLIENT II Call - German BMBF, 31st May 2019

 

The German Federal Ministry of Education and Research has announced a call, entitled CLIENT II on International Partnerships for Sustainable Innovations programme. This call intends to support international partnerships in the areas of climate change, environment and energy.

 

  دعوت به همكاري در پروژه تحقيقاتي بین المللی و مشاركت در طرح نوآوري پايدار از سوي وزارت علوم كشور آلمان اعلام شد. پزوهشگران ایرانی  می تواند  در زمینه انرژ های پایدار و  خطرات طبیعی  درخواست مشارکت خود را حداکثر تا  تاریخ  31 ماه می    2019   ارسال نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت معاونت پژوهشی وزارت علوم  مراجعه نمایید.