برگزاری کارگاه بین‌المللی نور و فیدبک در دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارگاه بین‌المللی دو روزه نور و فیدبک به‌صورت تئوری و عملی توسط مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد و با مشارکت موسسه پرتو دانش در تاریخ: 27 و 28 فروردین‌ماه 1398 (16-17 آوریل) در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

زمان شروع کارگاه بین‌المللی نور و فیدبک ساعت 9 صبح خواهد بود

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد جهت ثبت نام می توانند  با  شماره تلفن   ( 38802490 ) تماس حاصل نمایند.