سخنرانی کاربرد تکنولوژی دیجیتال در زبان‌آموزی در دانشگاه فردوسی مشهد

 

digital98

‎ به دعوت گروه زبان ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی علمی خانم مارتین آیزنبایس، استاد زبان فرانسه دانشگاه لیل فرانسه با عنوان:

 ”کاربرد تکنولوژی دیجیتال در زبان‌آموزی”

 در روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه 98 از ساعت ۱۰ صبح در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.