چاپ کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد توسط انتشارات دانشگاه کمبریجCambridge University Press

1400-5001

كتاب جديد دكتر سيد محسن فاطمى تحت عنوان روانشناسى صلح درون: قلب محورى كه توسط انتشارات دانشگاه كمبريج به چاپ رسيد در تاريخ بيست و چهارم جولاى در امريكاى شمالى و اروپا عرضه شد.

آقای دكتر سيد محسن فاطمى عضو هیات علمی گروه علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه فردوسی مشهد است که صاحب تالیفات مختلف به زبان های انگلیسی و فارسی می باشد.

اين كتاب توسط چندين استاد از دانشگاه هاروارد، دانشگاه كاليفرنيا، دانشگاه يورك كانادا، دانشگاه كلمبيا و سى بروك به عنوان يك كتاب بديع همراه با يك نظريه پردازى نو و خلاق و به عنوان كتاب عرضه كننده يك پارادايم جديد مورد توجه و تحسين قرار گرفته است.

پشت جلد این كتاب آماده است: اين كتاب با نقد ديدگاههاى روانشناختى غالب در حوزه صلح منظر جديدى در حوزه روانشناسى صلح را ارايه مى دهد و با به چالش كشاندن ديدگاههاى ذهن محور، نقش فراموش شده قلب در تبيين صلح درون را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.

یاد آور می شود دکتر فاطمی در حال حاضر استاد وابسته دانشگاه یورک کانادا نیز می باشد و با مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه در حوزه، دانشگاه های آمریکای شمالی همکاری دارند.

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز