طرح DAAD آلمان- ( 2021)

موسسه تبادلات آكادميك آلمان (دآآد )با بيش از 70 شعبه در سراسر جهان پل ارتباطي بين دانشگاه هاي آلمان و مؤسسات آموزش عالي خارج از آلمان مي باشد. از جمله اهداف اين مؤسسه دراختيار قراردادن مطالعات در خصوص سيستم آموزشي آلمان، تحصيل و تحقيقات در آلمان براي علاقه مندان به تحصيل و پژوهش در آلمان مي باشد. مؤسسه دآآد با ارائه بورسيه هاي تحصيلي سعي در حمايت از دانش پژوهان جوان در سرتاسر دنيا دارد.  يكي ديگر از فعاليت هاي اين مجموعه بزرگ، ارائه مشاوره در خصوص بين المللي كردن حوزه هاي مختلف علمي و پژوهشي و ايجاد ارتباط بين دانشگاه ها و دانشجويان، اساتيد و محققان آلماني با ساير دانشگاه هاي خارج از آلمان مي باشد. در سايت دآآد مي توان اطلاعات زيادي در خصوص تحصيل و تحقيقات در آلمان و همچنين برنامه هاي بورسيه براي دانشجويان و اساتيد و دانشگاه ها و پژوهشكده ها كسب كرد

https://www.daad.de/en  

https://www.daad-iran.org

شايان ذكر است كه اين موسسه تحت پوشش و حمايت دولت آلمان فعاليت مي كند و براي ارائه كليه خدمات مشاوره اي و بورسيه ها هيچ گونه هزينه اي از دانشجويان و دانشگاه هاي ايراني دريافت نمي كند. در لینکهای زیر برنامه هاي بورسيه اين موسسه ارائه مي گردد.

 

 

GISP - German-Iranian Scholarship Programme, Short-Term Sholarships for Doctorate Candidats • DAAD ( 2019-2020)

 

 

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز