شيوه پذيرش دوره‌هاي کوتاه مدت مطالعاتي

دستورالعمل شيوه پذيرش دوره‌هاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني
بنابر مصوبه چهلمين جلسه شوراي سياستگذاري امور بين‌الملل دانشگاه دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان دوره‌هاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني به تصويب رسيد. مفاد اين دستورالعمل به شرح زير است: 

    دوره‌هاي کوتاه مدت بين‌المللي:
-     درخواست متقاضيان غيرايراني براي دوره‌هاي کوتاه مدت تحقيقاتي پس از دريافت توسط اداره دانشجويان بين‌الملل به دانشکده جهت اظهارنظر گروه و معرفي استاد راهنما ارسال مي‌گردد.
-    هزينه شرکت متقاضيان غيرايراني در دوره فرصت تحقيقاتي به شرح ذيل مي‌باشد:
-    شهريه ثابت ماهانه (Tuition fee) به ميزان 150 يورو تعيين مي‎گردد.
-    هزينه خدمات آزمايشگاهي، کارگاهي و دفتري (Bench fee) ماهانه بين 150-600 يورو با نظر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين مي‌گردد. 100 درصد هزينه تحقيق در اختيار مجري قرار مي‌گيرد.
-    هزينه‌هاي دوره به حساب ارزي اداره دانشجويان بين‌‌الملل واريز و به عنوان عوايد ارزي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه محسوب مي‌گردد.
-    معادل ريالي هزينه‌هاي واريزي دوره توسط معاونت پژوهش و فناوري و طبق جدول زير در اختيار واحدهاي مربوطه قرار مي‌گيرد:

 

20 درصد سهم دانشگاه 20 درصد سهم مديريت همکاري‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه (بابت خدمات) 40 درصد به منظور تشويق عضو هيأت علمي به پژوهه (ب)  استاد اضافه مي‌شود 20 درصد سهم دانشکده و گروه مربوطه

 

     

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز