كارگاه آموزشي “برنامه ژان مونه: طريقه نگارش پيشنهاده ويژه اعضاي هيأت علمي”

168818527

كارگاه آموزشي چهار ساعته “برنامه ژان مونه: طريقه نگارش پيشنهاده ويژه اعضاي هيأت علمي” با همكاري مديريت همكاريهاي علمي بين المللي و امور دانشجويان غير ايراني و معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع، در تاريخ سه شنبه 2 آذر و چهارشنبه 3 آذر 1400 برگزار گرديد.

مدرس دوره، جناب آقاي سيد حسين طباطبائي نسب،  كارشناس پروژه‌هاي مشترك بين‌المللي از دانشگاه علامه طباطبايي، پس از ارائه توضيحاتي در خصوص برنامه ژان مونه، به الويت ها،  انواع پروژه هاي ژان مونه و روند داوري اشاره كردند. 

پيشنهاده نويسي در پروژه ژان مونه، سويه آموزشي و آكادميك دارد و بر سه بخش “درس”، “كرسي” و “قطب علمي” تقسيم بندي ميشود. مدل “درس”، ميتواند شامل مدرسه بهاره، تابستاني و… باشد كه سمينار و ميزگرد را نيز در بردارد. اين مدل، پرمخاطب ترين فراخوان ژان مونه است. تعريف “كرسي” و “قطب علمي” هم شباهت زيادي به تعارفي دارد كه در دانشگاه هاي ايران مرسوم است.  در  اين سه مدل، بازوي محركه پيشنهاده، آموزش و پژوهش هست اما يك سويۀ سياست گذاري هم در آن نهفته است. هر پيشنهاده، در سه مرحله بر اساس چهار شاخص، داوري مي شود:

الف) ارتباط با موضوعات و الويت هاي ژان مونه

ب) كيفت طرح و كار بست پروژه

ج) كيفت همكاري و مديريت

د) تاثيرگذاري

هر بخش 25 امتياز دارد و حداقل كسب امتياز 15 در هر بخش و حداقل نمره  70 در كل پروژه براي قبولي، الزامي است. نو آوري، دقت در معرفي نوع مخاطب، انتخاب همكاران  پروژه، دست آوردهاي ملموس و زمان بندي دقيق (اعم از چاپ كتاب، مقاله، توليد محتواي سايت در دسترس و... )، نقشي بسيار مهم در پذيرش پروژه دارد. از سوي ديگر، معرفي چالش هاي احتمالي پروژه و راه حل هاي آن، توضيع مناسب بودجه، و ارائه برنامه دقيق با توجه به جدول زمان بندي، از ديگر نكات مهم در نگارش پيشنهاده ژان مونه است.  پس از توضيحات مبسوط در خصوص گفتمان پروژه، نمونه هايي از پيشنهاده هاي پذيرفته و رد شده، به همراه نقاط ضعف و قوت آنها، مطرح شد. سپس مسئول جلسه، سركار خانم دكتر عذرا قندهاريون، رئيس گروه توسعه همكاريهاي بين المللي، به طرح سوالات اعضا هيت علمي حاضر در جلسه پرداختند و پاسخگويي در خصوص آنها انجام گرفت.

 

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز