امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ملی تحقیقات کشاورزی قزاقستان

1400-20-6-1

روز چهارشنبه 13 مرداد 1400 تفاهم نامه همکاری فی مابین رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ملی تحقیقات کشاورزی قزاقستان امضاء شد.

محور اساسی این تفاهم نامه همکاری علمی در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری می باشد.

لازم به ذکر است که این تفاهم نامه به همت دکتر حسین بانژاد مسئول توسعه همکاری های بین المللی دانشکده کشاورزی به انجام رسیده است و نامبرده به عنوان فرد رابط با دانشگاه ملی قزاقستان معرفی شده اند .

از جمله زمینه های همکاری در مدت 5 ساله (2021-2026 ) این تفاهم نامه:

1- تبادل دانشجو و استاد

2- انجام پژوهشهای مشترک

3- برگزاری کارگاه ها، همایش ها و سمینارهای مشترک

4- استاد راهنمای مشترک پایان نامه دانشجو دوره دکتری

اطلاعات تکمیلی تفاهم نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ملی تحقیقات کشاورزی قزاقستان

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز