بورس تحصیلی طرح ERASMUS PLUS و ERNST MACH دانشگاه FHJ کشور اتريش

 

 

بر اساس همکاری های دو جانبه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه  FHJ  اتریش ، بورسيه كامل از سوی اراسموس پلاس و ارنست ماخ برای طرح تبادل استاد و دانشجو در نظر گرفته شده است. این بورسیه  بمنظور تبادل دانشجو بمدت یک الی دو ترم تحصیلی و اساتید برای مدت یک الی دو هفته در دانشگاه   FHJ  کشور اتريش می باشد.
 ظرفیت پذیرش در این بورسیه 6-5 نفر از دانشجویان جاری تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد برای تحصیل در دانشگاه FHJ به مدت 2-1 ترم تحصیلی می باشد . همچنین 2 عضو هیات علمی برای مدت 2-1 هفته می باشد.
اساتید و دانشجویان در تمامی دانشكده ها و گرايش ها مي توانند متقاضي باشند  منوط به اين شرط كه موضوع تحقيق متقاضي به مدیریت ، تجارت و بازرگانی مربوط باشد. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت دپارتمان مديريت دانشگاه  FHJ  مراجعه نمایید.
https://www.fh-joanneum.at/en/university/departments/management/

 

مدارک مورد نیاز اساتید برای استفاده از بورسیه:
1-    موافقت از استاد طرف همکاری در دانشگاه FHJ (جهت همکاری در مدت حضور در آن دانشگاه)
2-    دو مقاله انگلیسی چاپ شده  در مجلات معتبر
3-    شناسنامه علمی (CV)
4-    نقشه راه  و برنامه ای که استاد  مدنظر دارد در دوره زمانی حضور خود در دانشگاه مقابل به انجام رساند.(ارائه مقاله، شرکت در کنفرانس و ...)

 

مدارک مورد نیاز دانشجویان جاری برای استفاده از بورسیه طرح تبادل دانشجو:
1-    مدارک معتبر زبان انگلیسی ( GRE, TOEFL, IELTS)
2-    شناسنامه علمی (CV)

3-    حداکثر سن 34 سال
4-    دو توصیه نامه از اساتید دوره تحصیل دانشجو
5-    نقشه راه  و برنامه ای که دانشجو مدنظر دارد در دوره زمانی حضور خود در دانشگاه مقابل به انجام رساند.
6-    گذراندن حداقل 4 درس در دانشگاه  FHJ مورد پذیرش گروه و دانشکده ( با امضا و مهر)د و در راستای برنامه پژوهشی دانشجو
7-    تطبیق واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مربوطه ( ليست دروسي كه قرار است در دانشگاه FHJ  در یک یا دو ترم گذرانده شود با امضا و مهر گروه و ریاست دانشکده)
8-    ارائه گزارش ماهانه پیشرفت تحصیلی به مدیریت همکاری های علمی بین المللی
9-    همه مدارک  به زبان انگلیسی  در نامه ای که ریاست دانشکده دانشجو را معرفی خواهد نمود، به پیوست به خانم دکتر قندهاریون مدیر گروه توسعه همکاری های علمی بین المللی ارسال گردد.

 
کلیه مدارک می بایست حداکثر تا  تاریخ  10 مهر 1398 به دفتر مدیریت همکاری های علمی دانشگاه فردوسی مشهد  ارسال گردد.  


برای اطلاعات بیشتر می توانید با  خانم حسن زاده کارشناس مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه  با شماره 38802490  تماس حاصل فرمایید.