نشست مراکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان دانشگاه‌هاي کشور

برگزاري سومين نشست مراکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان دانشگاه‌هاي کشور با حضور مدير همکاري‌هاي علمي بين‌المللي و امور دانشجويان غيرايراني و رئيس مرکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
   روز چهارشنبه مورخ 12 تيرماه 1398 سومين نشست مراکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان در دانشگاه گيلان با حضور دکتر احسان قبول، مدير همکاري‌هاي علمي بين‌المللي و امور دانشجويان غيرايراني و دکتر محمد تقوي، رئيس مرکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان برگزار شد.
   در اين نشست که با حضور رئيس دانشگاه گيلان و معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشوروزرات عتف برگزار شد، دکتر احسان قبول به ضرورت همبستگي ميان مراکز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان دانشگاه‌هاي کشور در برابر بنيادهايي که ريشه و ماهيت علمي ندارند، تأکيد کرد. دکتر قبول بر ضرورت برگزاري آزمون بسندگي زبان فارسي در ذيل برنامه‌هاي وزارت عتف و سازمان سنجش تأکيد کرد و دخالت بنياد سعدي در اين عرصه را رد کرد چرا که موضوع آموزش زبان فارسي را موضوعي دانشگاهي دانست که همه ابعاد آن بايد به مراکز دانشگاهي باز گردد.
  دکتر محمد تقوي رئيس مرکز فردوسي ضمن معرفي درس‌نامه و محتواي آموزشي، فعاليت‌‌هاي آموزشي و پژوهشي مرکز زبان فارسي به غيرفارسي زبانان دانشگاه فردوسي مشهد به برخی مشکلات از سوی مراکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کشور اشاره کرد و حل آنها را مستلزم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دانشگاه‌ و مراکز مرتبط با جذب دانشجویان خارجی دانست.
  یادآور می‌شود این نشست با حضور  روسای 15 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه های کشور در دانشگاه گیلان برگزار گردید و در پایان این نشست نیز بیانیه‌ای در خصوص مسائل مربوط به آموزش زبان فارسی و نهادهای دخیل در آن و ضرورت‌های پیش روی این مراکز صادر گردید.