امضاي تفاهم‌نامه تأسيس اتحاديه دانشگاه‌هاي جامع برتر پنج شهر اول ايران

 

 


    همزمان با اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي برتر ايران در دانشگاه فردوسي مشهد روز پنج‌شنبه 1398/4/6 رؤساي دانشگاه‌هاي تهران، فردوسي مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز قرارداد تأسيس اتحاديه دانشگاه‌هاي جامع برتر موسوم به تفتاش را امضاء کردند.
   اين قرارداد که با ابتکار و پيگيري مديريت همکاري‌هاي علمي بين‌المللي دانشگاه فردوسي مشهد به سرانجام رسيد در حوزه همکاري‌هاي علمي بين‌المللي ميان پنج دانشگاه عضو محورهايي را براي همکاري تعريف کرده است.
   از جمله اين محورها به اين موارد مي‌توان اشاره کرد:
1- تأسيس شبکه اطلاعات بين‌المللي ميان اعضاء براي مشارکت و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي متقابل
2- تبادل دانشجو، مدرس و پژوهشگر بين‌المللي
3- همکاري در تأسيس شبکه آموزش مجازي بين‌المللي
4- همکاري در برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي بين‌المللي
  در مراسم امضاء اين تفاهم‌نامه دکتر احسان قبول با ارائه گزارش از برگزاري جلسه کارشناسي درباره اين قرارداد ميان معاونان و مديران بين‌الملل دانشگاه‌هاي عضو توضيحاتي را براي اجرايي سازي آن در کوتاه‌ترين زمان ارائه داد.
   دکتر نيلي رئيس دانشگاه تهران پس از امضاء اين قرارداد به ضرورت شبکه سازي بين‌المللي ميان دانشگاه‎‌هاي برتر ايران که داراي اهداف مشخص هستند تأکيد کرد.
   دکتر کافي رئيس دانشگاه فردوسي مشهد قرارداد تفتاش را عامل هم‌افزايي دانشگاه‌هاي عضو در حوزه بين‌الملل معرفي کرد و امکان افزوده شدن اعضاي جديد را درخواست کرد.
  دکتر مجيدي رئيس دانشگاه تبريز نيز قرارداد تفتاش را عامل پيشرفت و رشد همه اعضاء دانست که اين اعضاء مي‌توانند از ظرفيت‌هاي همديگر به صورت متقابل استفاده کنند.
  دکتر طالبي رئيس دانشگاه اصفهان نيز قرارداد تفتاش را عامل مهم در حضور يکپارچه و منسجم اعضاء دررويدادها و برنامه‌هاي بين‌المللي خارج کشور تلقي کرد.
  دکتر نادگران رئيس دانشگاه شيراز نيز همسوسازي اهداف و منافع بين‌المللي دانشگاه‌هاي عضو و نيز ارتقاء سطح کيفي همکاري علمي بين‌المللي اعضاي تفتاش را از جمله دستاوردهاي اين قرارداد معرفي کرد.
  در پايان اين مراسم مقرر شد معاونان و مديران بين‌الملل تفتاش جلسه‌اي براي اجرايي سازي بندهاي قرارداد تا پايان سال 1398 تعريف کنند و گزارش آن را تا پايان سال به روساي اتحاديه اعلام کنند.