بورسیه 6تا 12 ماه مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی چین 2019

The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)

The ICGEB-DIC-MOST International Fellowship Program (IFP) offers competitive Short-term Fellowships in Life Sciences to highly motivated scientists from the eligible ICGEB Member States wishing to pursue postgraduate research in China. The Program supports the mobility of researchers to prestigious Chinese laboratories for a period of 6 or 12 months, to benefit from the expertise and technologies available in the receiving laboratories

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

این برنامه در مراکز پژوهشی معتبر چین برگزار می شود .  برای دریافت لیست این مراکز اینجا کلیک کنید.