عضویت در سازمان بین المللی دانشگاهیان

 Image result for ‫لوگوی سازمان بین المللی دانشگاهیان - ISIC‬‎


 به اطلاع کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه می رساند که با توافقات به عمل آمده میان مدیریت همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه و سازمان بین المللی دانشگاهیان، عضویت در این سازمان و دریافت کارت آن با تخفیف های زیر انجام خواهد شد:
دانشجویی از        پرداخت مبلغ (20 هزار تومان )به جای 130 هزار تومان   
اعضا هیات علمی  پرداخت مبلغ( 195 هزار تومان )به جای 260 هزار تومان
عضویت در این سازمان که به تایید سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است ، تخفیف ها و تسهیلاتی در بخش های اقامتی، تحصیلی و فرهنگی داخل ایران و 130 کشور دیگر دارد.  همچنین سابقه رسمی بیمه تامین اجتماعی ویژه دانشجویان عضو سازمان امکان پذیر می باشد.

آخرین مهلت برای عضویت تا   8/10/1398 می باشد.
متقاضیان برای عضویت به لینک ویژه برای دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی    http://isic.ir/um/
مراجعه و فرایند ثبت نام را تکمیل کنند.
علاقمندان برای اطلاعات بیش تر درباره این سازمان به نشانی  www.isic.ir    مراجعه نمایند.

سازمان بین المللی دانشگاهیان - ISIC