حمایت از طرح های پژوهشی بین المللی

Image result for ‫عتف هفته پژوهش وزارت علوم لوگو‬‎

گزارش عملکرد طرح های پژوهشی و مطالعات بین الملل مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در حمایت از فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان.

برای دریافت فایل گزارش و توضیحاتی در خصوص این طرح ها اینحا کلیک کنید.