بورسيه دانشگاه FHJ اتريش براي مدت 5 الی 10 ماه

 

بورسيه Ernst Mach  دانشگاه FHJ اتريش براي مدت 5 الی 10 ماه ، دانشجويان دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد می باشد ( ظرفیت  پذیرش در این بورسیه حداکثر 2 تا 3  نفر می باشد)  ماهیانه  1050 یورو  به دانشجو پرداخت می شود که هزینه های تحصیل و زندگی را پوشش خواهد داد.
شروع دوره :  از سپتامبر 2019 یا فوریه 2020 خواهد بود.

صلاحيت ها:
1-    توانايي بالاي زبان انگليسي: IELTS حد اقل 6.5 در مكالمه و نوشتار
2-    دانشجوي جاری  دوره کارشناسی ارشد و یا سال سوم کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3-     موافقت و معرفي نامه از  دانشكده مربوطه با امضاي رييس دانشكده  مبنی بر انتخاب دانشجو و تطبیق واحدها و دروسی که دانشجو در دانشگاه FHJ  خواهد گذراند
4-     ليست دروسي كه قرار است در دانشگاه FHJ  در اين 5 ماه گذرانده شود و تطبیق واحدها و دروس  (ضروری است دانشجو  ليست دروسي كه قرار است در دانشگاه FHJ  در اين 5 ماه بگذراند را مشخص نماید برای اطلاع از لیست دروس می بایست به سایت دانشگاه FHJ  مراجعه نماید.)

سایت دانشگاه FHJ  :
https://www.fh-joanneum.at/en/international/study-programmes

لیست دروسی که به انگلیسی تدریس می شود:
https://www.fh-joanneum.at/en/international/study-programmes/global-business-program/

 

مدارک مورد نیاز:

Two letters of recommendation by university lecturers. For these letters of recommendation no specific form is required; they must contain the letterhead, date and signature of the person recommending the applicant and the stamp of the university / department and must not be older than six months at the time of application.

Confirmation of the home university that the exams passed in Austria will be recognized by the home university (e.g. a learning agreement)

Confirmation of acceptance as an exchange student or free mover from the University of Applied Sciences (Fachhochschule).

Scan of your passport (page with the name and photo).

Scan of a current Transcript of Records.


مهلت  ثبت نام: کلیه مدارک می بایست حداکثر تا  روز  شنبه اول دی ماه  1397 به دفتر مدیریت همکاری های علمی دانشگاه فردوسی مشهد  ارسال گردد.

پیام جدید رسیده از مسئول تبادل دانشجو در دانشگاه FHJ:

     As the bilateral agreement between our universities was made with the department of International Managment, students should please choose their courses from within this programme: https://www.fh-joanneum.at/en/international/study-programmes/global-business-program/

 

            The courses for 2019/2020 have not been fixed yet, but they can get a pretty good idea about the offered courses with the current programme and create a preliminary Learning Agreement with them. Changes will always be possible upon arrival. A confirmation by FUM stating that all FHJ courses will be counted towards the student´s degree back home, would be an alternative to the preliminary Learning Agreement for the ERNST MACH application.

As stated in the call for the ERNST MACH grant (attached), students can apply as long as they are born after October 1st, 1983 (35 years old)

Internationalization and mobility coordinator.

 

 

E