بازدید روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاههای عراق از دانشگاه فردوسی مشهد

 


روز شنبه 15 اردیبهشت 1397 روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های بغداد، کوفه، مستنصریه و هیئت همراه ایشان از دانشگاه فردوسی مشهد باردید کردند. این هیئت نخست نشستی را با دکتر احسان قبول مدیر همکاری های علمی و  بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی داشتند. دکتر قبول با معرفی سطح بالای همکاری های علمی و بین المللی با دانشگاه های عراق ، گفت حضور هزاران دانشجوی عراقی در طی سالهای اخیر زمینه مناسبی را برای گسترش روابط در حوزه های جدید با دانشگاه های عراق از جمله در بخش کتابداری و تبادل اطلاعات فراهم  کرده است. وی آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای تشکیل انجمن کتابخانه های دانشگاه های عراق و ایران اعلام کرد. این انجمن در زمینه ی تبادل اطلاعات و منابع دیجیتال دانشگاه های عضو،  برگزاری نشست ها و همایش های حضوری و مجازی در حوزه کتابداری و تبادل اطلاعات می تواند فعالیت داشته باشد.
روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاههای عراق نیز با اذعان به آوازه نیکوی دانشگاه فردوسی مشهد در کشور عراق و سهم این دانشگاه در ارتقاء علم و دانش در کشور عراق خواستار همکاری های علمی و بین المللی در بخش کتابداری و انتقال اطلاعات با دانشگاه فردوسی مشهد شدند.
از دیگر برنامه های این هیئت بازدید از کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده الهیات بود.