حضور روسای دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه کوفه در دانشگاه فردوسی مشهد

روسای دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه کوفه همراه با هیئتی 10 نفره از مسئولان این دو دانشکده در روزهای 11 تا 13 اردیبهشت ماه از دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
این هیئت ضمن بازدید از بخش های مختلف دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی همچون گلخانه های دیجیتالی، درمانگاه های دامپزشکی و آزمایشگاه ها، نشست هایی را با روسای دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد داشتند. همچنین این هیئت نشستی با معاون پژوهشی دانشگاه دکتر احمدرضا بهرامی داشتند در این نشست دکتر بهرامی ضمن معرفی حوزه های متنوع پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد برای همکاری با دانشگاه کوفه خصوصا در حوزه های زراعت و کشاورزی و دامپزشکی، آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای حضور در طرحهای پژوهشی و پایان نامه های مشترک و حضور در زمینه های مطالعاتی و پژوهشی کشور عراق، در حوزه های مذکور را اعلام کرد.
هیئت دانشگاه کوفه همچنین دیداری با دکتر احسان قبول مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی داشت. در این دیدار دکتر قبول به سفرهای متقابل روسای دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کوفه اشاره کرد و به تفاهم نامه ای که بین دو دانشگاه به امضا رسیده است و تاکید کرد دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین سطح همکاری های علمی و بین المللی را در میان دانشگاه های عراق با دانشگاه کوفه داشته است و این آمادگی را دارد تا براساس تفاهم نامه ی کلی میان دو دانشگاه قراردادهای اجرایی در بخش های مختلف به امضا برسد. وی تاکید کرد در اولین فرصت هیئتی از سوی دانشگاه فردوسی مشهد به ریاست معاون پژوهشی دانشگاه به دانشگاه کوفه اعزام خواهند شد تا این قرار دادهای اجرایی را از جمله در حوزه کشاورزی و دامپزشکی به امضا برسانند.
در این نشست روسای دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی هیئت همراه دانشگاه کوفه ضمن اذعان به سطح بالای علمی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش های دامپزشکی و کشاورزی از اعلام آمادگی خود برای امضا قراردادهای اجریی در بخش های مختلف کشاورزی و دامپزشکی خبر داد. همچنین هیئت دانشگاه کوفه از موزه و امکانات ورزشی و رفاهی دانشگاه بازدیدهایی داشتند و توافق شد دوره های تابستانی برای دانشجویان و استادان دانشگاه کوفه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود.
یادآور می شود متن تفاهم نامه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کوفه در سایت مدیریت همکاری های بین المللی موجود است و دانشکده ها و بخش های مختلف دانشگاه که طرحهای اجرایی برای همکاری با دانشگاه کوفه دارند می توانند این طرح ها را جهت بررسی به سرکار خانم حسن زاده کارشناس مدیریت همکاری های علمی و بین المللی ارسال نمایند.