جایزه 50 هزار دلاری سازمان یونسکو

سازمان یونسکو با همکاری دولت ژاپن  در خصوص آموزش برای توسعه پایدار 50 هزار دلار جایزه به افراد و موسساتی که دارای تحقیقات ارزنده ای در زمینه آموزش برای توسعه پایدار باشند اعطاء می نماید.

علاقمندان می توانند با تکمیل فرم زیر، مدارک خود را در فالب word حداکثر تا 20 فروردین 1397 به کمیسیون ملی یونسکو ارسال نمایند.