گروه توسعه همکاریهای بین المللی

گروه توسعه همکاریهای بین المللی

    
  

  • MOU

 

  •  National and international grants
  •  DAAD
  •   Erasmus
  • طرح جندي شاپور 
  •  Horizon 2020
  • طرح هاي ملي 

  International Programs

 

 

طرح  دآآد

اطلاع رساني برنامه هاي علمي براي تعاملات دانشگاهي و بورسيه هاي علمي موسسه تبادلات آكادميك آلمان )دآآد(

موسسه تبادلات آكادميك آلمان )دآآد (با بيش از 70 شعبه در سراسر جهان پل ارتباطي بين دانشگاه هاي آلمان و مؤسسات آموزش عالي خارج از آلمان مي باشد. از جمله اهداف اين مؤسسه دراختيار قراردادن مطالعات در خصوص سيستم آموزشي آلمان، تحصيل و تحقيقات در آلمان براي علاقه مندان به تحصيل و پژوهش در آلمان مي باشد. مؤسسه دآآد با ارائه بورسيه هاي تحصيلي سعي در حمايت از دانش پژوهان جوان در سرتاسر دنيا دارد.  يكي ديگر از فعاليت هاي اين مجموعه بزرگ، ارائه مشاوره در خصوص بين المللي كردن حوزه هاي مختلف علمي و پژوهشي و ايجاد ارتباط بين دانشگاه ها و دانشجويان، اساتيد و محققان آلماني با ساير دانشگاه هاي خارج از آلمان مي باشد. در سايت دآآد مي توان اطلاعات زيادي در خصوص تحصيل و تحقيقات در آلمان و همچنين برنامه هاي بورسيه براي دانشجويان و اساتيد و دانشگاه ها و پژوهشكده ها كسب كرد

https://www.daad.de/en  

https://www.daad-iran.org

شايان ذكر است كه اين موسسه تحت پوشش و حمايت دولت آلمان فعاليت مي كند و براي ارائه كليه خدمات مشاوره اي و بورسيه ها هيچ گونه هزينه اي از دانشجويان و دانشگاه هاي ايراني دريافت نمي كند. در فايل هاي پيوست برنامه هاي بورسيه اين موسسه ارائه مي گردد.

برخي نكات راجب طرح Horizon 2020

پس از ارسال توضيحي كوچك راب آن كه برگرفته از سايت است:

    شروع كننده هر پروژه مشترك تنها اعضاي اتحاديه اروپا هستند و ما تنها به عنوان همكار مي توانيم سهيم شويم.
    تعداد گروه هاي همكار از دانشگاه هاي كشورهاي مختلف معمولا بيش از 6 يا هفت گروه است.
    تا كنون تعداد اندكي از گروه هاي ايراني موفق به همكاري در Horizon 2020 شده اند