فراخوان برنامه های بورسیه موسسه تبادلات آکادمیک آلمان و رویداد Falling Wall Lab

   آخرین و جدیدترین برنامه های بورسیه ی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد) و فراخوان ثبت نام در رویداد

 Falling Walls Lab

 

لینک 1: بورسیه ها

لینک 2: کمک مالی پروژها

لینک 3: پوستر رویداد Falling Walls Lab

اطلاعیه ها

درخواست ارايه پروژه براي بهره مندي از صنوق اعتباري پرز گورو (گروه77)

درخواست ارايه پروژه براي بهره مندي از صنوق اعتباري پرز گورو (گروه 77
دستور العمل بهره مندی از بورس دولت های خارجی

دستور العمل بهره مندی از بورس دولت های خارجی درمقاطع تحصیلات تکمیلی (بورس دول)...