سمینار آشنایی با فرصتهای تحصیل و تحقیق در آلمان

سمینار آشنایی با فرصتهای تحصیل و تحقیق در آلمان و بورسهای تحصیلی

سخنران: دکتر شرودر، رئیس دفتر تبادلات آکادمیک آلمان در ایران

زمان: دوشنبه18 آبان 1394 ساعت 11 تا 12:30

مکان: سالن اجتماعات خواجه نصیر طوسی دانشکده مهندسی

سمینار