ملاقات سفير آلمان با رئيس دانشگاه

ملاقات سفير آلمان با رئيس دانشگاه

ملاقات سفير آلمان با رئيس دانشگاه

آقاي ميكائيل بارون فون اونگرن- اشترنبرگ سفير آلمان به همراه وابسته فرهنگي اقتصادي سفارت آلمان آقاي اتو گراف روز سه شنبه 5 خرداد ماه 94 در دفتر رئيس دانشگاه حضور يافت.

در اين ديدار راه هاي گسترش همكاري هاي علمي فناوري بين دانشگاه هاي آلمان با دانشگاه فردوسي مشهد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دكتر كافي با اشاره به قابليت ها و توانمندي هاي دانشگاه فردوسي مشهد اظهار اميدواري نمود در آينده نزديك شاهد توسعه همكاري هاي علمي تحقيقاتي بين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه هاي آلمان باشيم. سفير آلمان نيز ضمن تأكيد بر اهميت همكاري هاي بين دانشگاهي، از آمادگي و ارائه ظرفيت هاي سفارت آلمان به دانشگاه فردوسي مشهد در قالب طرح هاي مختلف آموزشي پژوهشي همچون طرح DAAD در جهت گسترش و توسعه آموزش در دو كشور خبر داد.  

در اين ديدار سفير آلمان پيشنهاد كرد از طريق وابستگي فرهنگي آن سفارت  براي تدريس زبان آلماني بصورت درس اختياري خصوصا براي دانشجويان رشته مهندسي دانشگاه اقدام شود كه اين پيشنهاد بعنوان قدم اوليه براي تاسيس گروه زبان آلماني در دانشگاه فردوسي مشهد مورد استقبال قرار گرفت.

شايان ذكر است در اين ديدار آقاي دكتر واحديان مدير همكاري هاي علمي بين المللي، آقاي دكتر رهنما رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني و آقاي دكتر جودكي عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي حضور داشتند. در پايان سفير آلمان و هيأت همراه در ضيافت ناهار رياست دانشگاه شركت كردند.

al11

al13

al14

al15

al16