مراحل و فرمهای دعوت از متخصصان خارجی

مراحل دعوت از متخصصان خارجي:

      1) تكميل و تايپ فرم يك كه فرم فارسي مي‌باشد. لطفا تمامی موارد علی الخصوص محل اخذ روادید تکمیل گردد. لینک فايل: Form 1

       2) تكميل و تايپ فرم دو كه انگليسي مي‌باشد. لینک فايل: Form 2.

3) اسكن تصوير واضح گذرنامه ميهمانان خارجي (فقط صفحه مشخصات) با فرمت JPG 

4) تكميل و ارسال فايل Word مشخصات ميهمانان خارجي (لینک فايل:Mihman )

5) ارسال فرم همايش امضاء شده  با فرمت JPEG (این فرم برای کلیه میهمانان اعم از کسانی که به منظور همایش دعوت نشده‎اند باید تکمیل و امضاء گردد.(لینک فايل:Hamayesh)

در خصوص اتباع آمريكايي علاوه بر فرمهای فوق باید فرمهای زیر نیز تکمیل شود.

(Ravadid)

(English form)

نکته مهم: مدارک درخواستی حداقل دوماه قبل از انجام سفر بايد ارسال گردند.