انتخاب-عضو-هیات-علمی-دانشگاه-فردوسی-مشهد-به-عنوان-رئیس-کارگروه-آموزش-زبان-و-ادبیات-فارسی-انجمن-ترویج-زبان-و-ادب-فارسی-ایران
۰۶ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره انجمن گسترش زبان و ادب فارسی ایران، دکتر احسان قبول، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی این انجمن منصوب شد. انجمن ترویج زبان و ادب فارسی یک انجمن مردم نهاد است که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و معتبرترین نهاد در حوزه زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج ایران به شمار می آید. کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی برای نخستین بار در این انجمن تاسیس می شود که مهم ترین ماموریت آن برنامه ریزی و هم سو سازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی...

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

پذیرش و ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت مطالعاتی هیات علمی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

فرصت تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی

2500 دانشجوی بین المللی
8000 دانش آموخته بین المللی
440 نظام رتبه بندی لایدن
522 نظام رتبه بندی سایماگو
800 نظام رتبه بندی شانگهای
1000 نظام رتبه بندی تایمز